Upcoming Events  

26th
Oct
2018

નવરત્ન ગ્રન્થ પર પ્રવચન સત્ર

જૂનાગઢ ના આંગણે આનન્દ નો અવસર 
નવરત્ન ગ્રન્થ પર પ્રવચન સત્ર 
વક્તા : ગોસ્વામી શ્રીપીયૂષબાવાશ્રી (મોટીહવેલી - જૂનાગઢ )
તારીખ 26/10/2018 શુક્રવાર થી તારીખ 28/10/2108 રવિવાર 
સમય રાત્રે 9:00 થી10:30 
સ્થળ : શિવમ પાર્ટિપ્લોટ, શ્રીનાથ નગર, સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિર 
વાળી શેરી, ઝાંઝરડા રોડ, જૂનાગઢ.

Completed Events

Donate Now

Watch Our Documentry

Contact Us
For any clearification Please get in touch with us Via

Moti Haveli, Panch Hatadi Chok, Junagadh
– 362001. (Gujarat – India)

+91 - 97223 13351